Make IT Work
Jouw website, van A tot Web

Handige Links

Onderstaande handige links willen we jullie niet onthouden.

Tools

AI Calligrapher

AI-gegenereerde handgeschreven tekst

calligrapher.ai

Dead Link Checker

Met deze site kan je jouw website doorzoeken op "dead links", links naar pagina's of andere websites die er na verloop van tijd kunnen zijn.

Deadlinkchecker

DNS Belgium

Check de beschikbaarheid van domeinnamen of bekijk de registratiegegevens

DNS Belgium

GTmetrix

Analyseer de snelheid van een website en geeft advies over mogelijke verbeteringen

gtmetrix.com

MX Toolbox

Met MX Toolbox kan je verscheidene DNS zaken controleren, analyseren en bekijken. o.a.: Bekijk MX records, doe een DNS lookup, check IP's tegen blacklists, en kijk of ze correct geconfigureerd zijn, doe een mail test, en meer.

mxtoolbox.com

Ninite

Download en installeer alle gratis programma's en tooltjes in één keer... Zeer handig wanneer je bvb jouw PC opnieuw installeerde. Wij installeren meestal Firefox, Chrome, Thunderbird, Spotify, 7-Zip of WinRAR, LibreOffie, CutePDF, KeepPass en Filezilla

ninite.com

Norton Safe Web

Controleer of een website veilig is. Elke website krijgt een "OK" label wanneer hij veilig en te vertrouwen is.

Norton Safe Web

SPF Record Checker

Check of een SPF record geldig is, en bespaar zo een heleboel spam. Meer info over SPF

Check SPF records


Make IT Work

Handleiding van het CMS systeem van Make IT Work

Deze handleiding legt uit wat de mogelijkheden zijn van het Content Management Systeem (CMS) dat Make IT Work ontwikkelde.

Handleiding

Handleiding van het Ledenplatform van Make IT Work

Deze handleiding legt uit wat de mogelijkheden zijn van het Ledenplatform(CMS) dat Make IT Work ontwikkelde. Deze web-based software vereenvoudigt en versnelt de ledenadministratie van verenigingen, waardoor een hele administratateve rompslomp vervalt.

Handleiding

Make IT Work bouwde tal van websites

Of het nu website zijn voor bedrijven of verenigingen, nieuwe sites of opfrissingen, Make IT Work maakt er steeds het beste van.

Bekijk de referenties


Sponsoring

Trooper

Steun volledig gratis jouw favoriete vereniging met Trooper.

trooper.be


Metaaldetectie

18e eeuwse Muntschat gevonden in Nieuwerkerken

Deze brochure van de hand van R. Van Laere en Rombout Nijssen gaat dieper in op Vlaanderens grootste muntschat met maar liefst acht- tot tien duizend munten die in de zomer van 2005 werd gevonden in Nieuwerkerken. In totaal werden maar liefst 25kg munten opgegraven. In de brochure wordt dieper ingegaan op de leeftijd en afkomst van de munten, maar er wordt ook dieper ingegaan over het gebruik en de toenmalige waarde van deze muntschat. Bron: https://www.romboutnijssen.be

Brochure over Muntschat in Nieuwerken (2007)

Metaaldetecteren.nl Determinatiepagina

Nederlandse website met heel wat informatie en doorzoekbare determinatiepagina's

https://www.metaaldetecteren.nl/


Support

Create new Support Request for problems with Hotmail email

When e-mails are being regarded as spam, you can open a support ticket.

Open Support ticket


On-line Kaarten

HistOSM

HistOSM (histosm.org) is a WebGIS application and a map to visually explore historic objects stored in the OpenStreetMap database: historic information/sites. It's a WMS service run by the University of Heidelberg GIScience (Geoinformatics) Research Group

histsom.org

Old maps online

De website verleent online toegang tot 400 000 kaarten, die toebehoren aan tal van Europese en Amerikaanse instellingen. Men kan deze collectie niet alleen doorzoeken en filteren op basis van klassieke en kaartspecifieke metadatavelden, ook kan men een gebied afbakenen in een geobrowser waarvan men alle kaarten uit de collectie wenst te bekomen. Zo kan men als het ware naast tekstuele zoekopdrachten ook ruimtelijke queries uitvoeren.

oldmapsonline.org

OpenStreet MapHistorische kaarten

OpenStreetMap is een wereldwijde kaart die door vrijwilligers zoals jou gebouwd wordt. De data wordt gratis en met een open data licentie verdeeld. Het project heeft tot doel deze data in allerlei apps en toepassingen te zien verschijnen.

osm.be met Ferraris kaart

Raadpleeg de Ferrariskaart on-line

In opdracht van keizerin Maria Theresia (1717 - 1780) en keizer Jozef II (1741-1790, keizer en mederegent vanaf 1765) zijn de Oostenrijkse Nederlanden gekarteerd onder leiding van graaf de Ferraris. Het huidige België bestond toen grosso modo uit de Oostenrijkse Nederlanden (omvatte het Hertogdom Luxemburg, Hertogdom Brabant, Graafschap Henegouwen, Graafschap Vlaanderen), het Prinsbisdom Luik (dat tot het Heilige Roomse Rijk behoorde) en het Hertogdom Bouillon.

De Ferraris kaart


Heemkundige Kringen

Erfgoedkaart.be

Op deze kaart kan je de erfgoedorganisaties in Vlaanderen en Brussel bekijken.

https://www.erfgoedkaart.be

Erfgoedverenigingen op de kaart

Heb je zin om je aan te sluiten bij een erfgoedvereniging? Wens je deskundige hulp bij opzoekingen, lokaal historisch onderzoek of het opstellen van een stamboom? Zoek je in de eigen regio een partner voor een erfgoedproject?

Histories.be

Heemkring Steenokkerzeel

De Heemkring ter Ham heeft tot doel het onderzoeken en het ontsluiten van het lokale erfgoed van Steenokkerzeel.

heemkringsteenokkerzeel.be

Heemkundige Kring de Semse

Heemkundige Kring de Semse werd gesticht in 1985 onder impuls van de gemeente Zemst. Het werkgebied omvat de vijf deelgemeenten van de fusie Zemst. Als naam van de heemkring werd de oudste in de archieven gevonden naam, 'de Semse' gekozen. Bij haar stichting werd de Semse ondergebracht in de Schranshoeve te Eppegem. Zij beschikte er over een vergaderlokaal, een cafetaria, een tentoonstellingszaal en een grote opslagruimte op de zolders.

desemse.be

Histories VZW

Histories is het aanspreekpunt voor iedereen met een passie en interesse voor genealogie, lokaal erfgoed/heemkunde en cultuur van alledag. Je kan bij ons terecht met al je vragen rond genealogie, lokaal erfgoed/heemkunde en cultuur van alledag. Ze hebben ook een werkrgroep rond bodemvondsten en metaaldetectie en ondersteunen oa. het MEDEA project, de vondstendatabank. Histories is een dienstverlenende organisatie voor erfgoedvrijwilligers en ondersteunt landelijke erfgoedpraktijken.

historiesvzw.be

Historisch Steenokkerzeel

Via deze webpagina willen wij aan ieder de mogelijkheid om kennis te maken met het rijke historisch patrimonium van Groot-Steenokkerzeel. Of het nu om onroerend, roerend, immaterieel of natuurlijk erfgoed gaat, uiteindelijk kom alles aan bod. Het is uiteraard een proces, aanvankelijk beperkt maar met een gestage groei in het vooruitzicht. Voor elke rubriek wordt gestart met een algemene toelichting.

historischsteenokkerzeel

Wiki pagina met lijst van Heemkundige Kringen

In Vlaanderen bestaan provinciale koepels die heemkundige kringen ondersteunen, op hun beurt overkoepeld door Histories vzw. Het Forum voor Erfgoedverenigingen is in 2012 opgegaan in Herita vzw, die zich bekommert om gebouwde monumenten, landschap en archeologie. Onderstaande geeft per provincie voorbeelden en is niet bedoeld een volledig overzicht te zijn.

Wiki pagina


Archeologie

Merovinger DNA

Na de melding van een toevalsvondst in Koksijde werd begin 2017 een Laat-Merovingische bewoning en grafveld opgegraven door het agentschap Onroerend Erfgoed. Het grafveld bestond uit 53 individuen waarop heel wat onderzoek werd verricht. Op de website vind je ook de gelijknamige podcast.

merovingerdna.be


Security

21 Best Practices for Handling Passwords in Web Applications

Which is smarter? Breaking a lock or stealing the key?

https://betterprogramming.pub

 

3337 

Laat jij jouw review na? Google Facebook