Make IT Work
Jouw website, van A tot Web

Links over Metaaldetectie

Onderstaande handige links willen we jullie niet onthouden.

Metaaldetectie

18e eeuwse Muntschat gevonden in Nieuwerkerken

Deze brochure van de hand van R. Van Laere en Rombout Nijssen gaat dieper in op Vlaanderens grootste muntschat met maar liefst acht- tot tien duizend munten die in de zomer van 2005 werd gevonden in Nieuwerkerken. In totaal werden maar liefst 25kg munten opgegraven. In de brochure wordt dieper ingegaan op de leeftijd en afkomst van de munten, maar er wordt ook dieper ingegaan over het gebruik en de toenmalige waarde van deze muntschat. Bron: https://www.romboutnijssen.be

Brochure over Muntschat in Nieuwerken (2007)

Metaaldetecteren.nl Determinatiepagina

Nederlandse website met heel wat informatie en doorzoekbare determinatiepagina's

https://www.metaaldetecteren.nl/

Middeleeuws Metaal

Middeleeuws Metaal is een onderzoeksproject naar middeleeuwse metalen artefacten uit de Vlaamse steden. Het werd gefinancierd door het Agentschap Onroerend Erfgoed en gecoördineerd door de Vrije Universiteit Brussel (2020-2022).

De Databank met vondsten


Heemkundige Kringen

Erfgoedkaart.be

Op deze kaart kan je de erfgoedorganisaties in Vlaanderen en Brussel bekijken.

https://www.erfgoedkaart.be

Erfgoedverenigingen op de kaart

Heb je zin om je aan te sluiten bij een erfgoedvereniging? Wens je deskundige hulp bij opzoekingen, lokaal historisch onderzoek of het opstellen van een stamboom? Zoek je in de eigen regio een partner voor een erfgoedproject?

Histories.be

Heemkring Steenokkerzeel

De Heemkring ter Ham heeft tot doel het onderzoeken en het ontsluiten van het lokale erfgoed van Steenokkerzeel.

heemkringsteenokkerzeel.be

Heemkundige Kring de Semse

Heemkundige Kring de Semse werd gesticht in 1985 onder impuls van de gemeente Zemst. Het werkgebied omvat de vijf deelgemeenten van de fusie Zemst. Als naam van de heemkring werd de oudste in de archieven gevonden naam, 'de Semse' gekozen. Bij haar stichting werd de Semse ondergebracht in de Schranshoeve te Eppegem. Zij beschikte er over een vergaderlokaal, een cafetaria, een tentoonstellingszaal en een grote opslagruimte op de zolders.

desemse.be

Histories VZW

Histories is het aanspreekpunt voor iedereen met een passie en interesse voor genealogie, lokaal erfgoed/heemkunde en cultuur van alledag. Je kan bij ons terecht met al je vragen rond genealogie, lokaal erfgoed/heemkunde en cultuur van alledag. Ze hebben ook een werkrgroep rond bodemvondsten en metaaldetectie en ondersteunen oa. het MEDEA project, de vondstendatabank. Histories is een dienstverlenende organisatie voor erfgoedvrijwilligers en ondersteunt landelijke erfgoedpraktijken.

historiesvzw.be

Historisch Steenokkerzeel

Via deze webpagina willen wij aan ieder de mogelijkheid om kennis te maken met het rijke historisch patrimonium van Groot-Steenokkerzeel. Of het nu om onroerend, roerend, immaterieel of natuurlijk erfgoed gaat, uiteindelijk kom alles aan bod. Het is uiteraard een proces, aanvankelijk beperkt maar met een gestage groei in het vooruitzicht. Voor elke rubriek wordt gestart met een algemene toelichting.

historischsteenokkerzeel

Wiki pagina met lijst van Heemkundige Kringen

In Vlaanderen bestaan provinciale koepels die heemkundige kringen ondersteunen, op hun beurt overkoepeld door Histories vzw. Het Forum voor Erfgoedverenigingen is in 2012 opgegaan in Herita vzw, die zich bekommert om gebouwde monumenten, landschap en archeologie. Onderstaande geeft per provincie voorbeelden en is niet bedoeld een volledig overzicht te zijn.

Wiki pagina


Archeologie

Merovinger DNA

Na de melding van een toevalsvondst in Koksijde werd begin 2017 een Laat-Merovingische bewoning en grafveld opgegraven door het agentschap Onroerend Erfgoed. Het grafveld bestond uit 53 individuen waarop heel wat onderzoek werd verricht. Op de website vind je ook de gelijknamige podcast.

merovingerdna.be

 

548 

Laat jij jouw review na? Google Facebook